Wandel Coaching

Het op afstand coachen van thuiswerkende medewerkers, draagt bij aan het zo goed mogelijk in stand houden van de professionele en relationele verbinding. Immers de dialoog voeren over resultaat en kwaliteit is van groot belang net als de behoefte aan intermenselijk contact, juist nu.
Onderzoek leert, dat thuiswerkende medewerkers vroeg of laat te maken krijgen met vereenzaming door het gemis aan contact met collega’s. De soms ontbrekende stimulerende factor van inspiratie en motivatie, vertaalt zich in betrokkenheid en uiteindelijk resultaat. Ook laat de werkplekinrichting soms te wensen over.  Allemaal niet optimaal dus, we hebben er allemaal mee te dealen, met deze veranderende realiteit. Vanuit medewerkers begrijpen we dat de dialoog met de leidinggevende zich vaak beperkt tot de zakelijke essentie als bijvoorbeeld kerngetallen en performance. Hoe belangrijk deze communicatie en sturing ook is, het vraagt in onze ogen om een integrale benadering van beide managementopdrachten, relatie en resultaat door verbinding.
Wat uit ons onderzoek ook naar voren kwam; is dat veel thuiswerkende medewerkers de dialoog over hun mentale gesteldheid en hoe hierop een passend antwoord te vinden, bij voorkeur “live” delen met iemand die luistert, tips geeft en houvast biedt.
Dit bracht ons op het idee om ons bestaand coachmodel “wandelcoaching” nader toe te spitsen op deze problematiek. Het programma, de thema’s en interventies zijn nu nog meer gericht op het thema thuiswerken en het uitnodigend bespreekbaar maken van dilemma’s en onzekerheden en het aanreiken van handvatten voor coping. In deze aangepaste versie van wandelcoaching is alles erop gericht om te werken aan mentale veerkracht en de duurzame inzetbaarheid en rendement van medewerkers die thuis werken te vergroten.
De coach werkt samen met de coachee aan persoonlijke of professionele doelen tijdens een wandeling. Dit gebeurt aan de hand van de onderstaande fases:


Weten waar een coachee mee worstelt
Aandacht geven en erkenning van deze worsteling
Narratieve psychologie, het van zich af laten praten, door storytelling tijdens de wandeling
Deblokkeren, handreikingen en tips om met het probleem effectief om te kunnen gaan
Energie en motivatie, de brandstof voor de thuiswerker
Leren op tijd te signaleren en te (de) escaleren


Wandelingen met een coach worden afgelegd in een nabijgelegen bos, park of ander natuurgebied en duren maximaal 1,5 uur. Voor deze wandeling heeft de coachee een kleine voorbereidingsopdracht uitgevoerd. Deze voorbereiding vormt de basis voor het wandelgesprek. Tijdens deze wandeling bespreekt de coach de eventuele mentale of psychische problematiek, ontstaan door het thuiswerken. Wandelcoaching leent zich bij uitstek voor het “openen“ en kwetsbaar opstellen van een coachee.  Omdat er geen continu oogcontact is wordt deze manier van coaching als zeer prettig ervaren. Daarnaast geeft een wandelgesprek een soort “leegloopgevoel”, waardoor de coachee na de wandelsessie de spreekwoordelijke ruimte voelt om het werk zo optimaal mogelijk op te pakken.


Herkent u een verlaagde intrinsieke motivatie bij de medewerkers of wilt u dit voorkomen?
Neem contact met ons op voor nadere toelichting of een vrijblijvend gesprek.

INVESTERING

Particulier

Op aanvraag.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of neem contact op voor een kennismakingsgesprek.

Zakelijk

De kosten variëren sterk van de ontwikkel behoefte.

Indicatie: intake + 3 wandelcoaching sessies bedraagt €449,- excl. BTW

× Chat